Breaking News

ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਆਹ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਦਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਹਜ

ਦਾਲ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ |ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਦਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ….. ?

ਅਤੇ ਦਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਪੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ….. ?

ਜੀ ਹਾਂ ?ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਬਜਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਹਿਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ ਹਨ |ਕੁੱਝ ਵਪਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਦ ਦਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਰਾਲਾਇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਅਜਿਹਾ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿਚ ਖੋਸਰੀ ਦਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿਚ ਖੋਰਾਈ ਦਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਵਪਾਰੀ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੰਕਟ ,ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਡੰਡਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ |ਪਰ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਦੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਣਯੋਗ ਵੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ |ਪਰ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨ੍ਰਿਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ |ਇਸ ਨ੍ਰਿਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖੋਸਰੀ ਦਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਪੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |

ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਖੋਸਰੀ ਦਾਲ………………

ਖੋਸਰੀ ਦਾਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਖਾਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਹੈ |

1961 ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾਲ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ………………………..

ਖੋਸਰੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਨ੍ਰਿਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1961 ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ |ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ |ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ |

 

ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਸਰੀ ਦਾਲ ਵਿਚ ਠਕਜੇਲੀਡਾਈ-ਅਮੀਨੋ-ਪ੍ਰੋਪਿਯੋਨਿਕ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਪੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਦਲ ਪੈਰ ਅਤੇ ਤੰਤ੍ਰਿਕਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੈਥੀਰਿਜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ |ਇਹ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |

ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਹਟਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾਲ ਤੋਂ BAN………………

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾਲ ਤੋਂ BAN ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ |ਹੁਣ BAN ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾਲ ਫੀ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ |ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਨਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖੁੱਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …