Breaking News

ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ,ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ

ਦੋਸਤੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੋਪੈਥੀ ਔਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਦਰਾਸਲ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਚੀਜਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਵਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਘੁਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਘੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਸਾਡੀ toilet ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੋ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕਵਰ ਜਿਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Gelatin (ਜਿਲੇਟਿਨ) |ਜਿਲੇਟਿਨ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕੈਪਸੂਲ ਕਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਲੇਟਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ |ਜਦ ਗਾਂ ਦੇ ਵੱਛੇ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਨਾਲ ਜਿਲੇਟਿਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕੈਪਸੂਲ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ google ਉੱਪਰ (capsules made of) ਲਿਖ ਕੇ search ਕਰੋ |1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ link ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ |ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਲੇਟਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |

ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ 90% ਇਲੋਪੈਥੀ ਔਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਔਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਰਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਲੋਪੈਥੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ |

ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਇਲੋਪੈਥੀ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਗੋਲੀਆਂ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਗੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਪਾਊਡਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੱਥ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ,ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ,ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੱਝ ਗੋਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਘਸੀਟਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ |

 

ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਗੋਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਲੇਟਿਨ ਦਾ ਕੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ,ਪਰ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ,ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੇ 100 ਰੋਗ ਕਰ ਸ੍ਦ੍ਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਵਾ ਹੈ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ |ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਿਲੇਟਿਨ ਦਾ ਕੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ |

ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਹੇਮਰੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਲੇਟਿਨ ਦਾ ਕੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |

ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾ ਜਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ ,ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ ? ਦੋਸਤੋ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਦੋਸਤੋ ਦਰਾਸਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੇਵਲ ਮਾਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਚਰਬੀ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ,ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਵਿਚੋਂ ਜਿਲੇਟਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ,ਚਮੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ |ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਟੂਥਪੇਸਟ ,ਨੇਲਪਾਲਿਸ਼ ,ਲਿਪਸਟਿਕ ,ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆ ਚੀਜਾਂ ,ਇਲੋਪੈਥੀ ,ਦਵਾਈਆਂ ,ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ,ਦੈਨਿਕਲ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …