Breaking News

ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਹਿਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਲਸਣ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਲਸਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਾਂ |ਸ਼ਹਿਦ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀ-ਬਾਯੇਟਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਲਸਣ ਵਿਚ ਅਲਿਸਣ ਅਤੇ ਫਾਇਬਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ |ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ?ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਲਸਣ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ |ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਹੈ ਜੋ ਐਂਟੀ-ਬਾਯੋਟਿਕ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡਿਟਾੱਕਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਮਯੂਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ |ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਲਸਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ…………………………………

ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ…………………………..

-2-3 ਵੱਡੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਲਵੋ |

-ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਓ |

-ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਵੋ |

-ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਓ |

ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਲਸਣ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ………..

-ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਲਸਣ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ |ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ,ਜੁਕਾਮ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

-ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਾਪੇ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

-ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫੰਗਲ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ |

-ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਯਿਰੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਣ ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ |ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |

-ਇਸ ਪੇਸਟ ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਇਫਲੇਮੈਟ੍ਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ |

-ਲਸਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਪੇਸਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ |ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਫੈਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ |

-ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |

-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਮਯੂਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ |

-ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਡਿਟਾੱਕਸ ਹੈ |ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ |

Hand writing Time to Detox concept with blue marker on transparent wipe board.

-ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨਾਲ ਦੰਦ ਮਜਬੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ |ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ |

-ਲਸਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀ-ਆੱਕਸੀਡੈਂਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਹਨ |ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗ……………

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …