Breaking News

ਗਲੇ ਸੜੇ ਅਤੇ ਕੀੜਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਕੈਵਿਟੀ ਹੋਣਾ ਅਰਥਾਤ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ |ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ |ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਜਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ |

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਕੈਵਿਟੀ ਹੋਣਾ ਅਰਥਾਤ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ,ਕੈਵਿਟੀ ਹੋਣਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ |ਕੀੜਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦ ਜਾਂ ਜਾੜ ਹੀ ਕਢਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ |ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਆਪਣਾ ਲਵੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ |ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਬਾਰੇ…………………………..

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਕੈਵਿਟੀ ਜਾਂ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ |ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਚਿਪਚਿਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਾਰਨ ਟੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾੱਕਲੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ |

ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਲੋਕ ਗੁੱਟਕਾ ,ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੋਂ |

ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਰੰਚਨਾ ਵਿਚ ਮਿੰਨਰਲਸ ,ਵਿਟਾਮਿਨ A ਅਤੇ D ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ |ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਜਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ |

ਦੂਸਰਾ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾੱਯਲੋਨ ਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਅਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਨੂੰ ਘਸਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ |ਇਸਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਮੰਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ |ਮੰਜਨ ਨੂੰ ਸਹਿ ਤਰਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਮਸੂੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ |10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੁਲਾਈ ਕਰ ਲਵੋ |

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ,ਕੈਵਿਟੀ ਜਾਂ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ…………………………………..

ਬਬੂਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੋਲਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ,10 ਗ੍ਰਾਮ ਫਟਕੜੀ ਨੂੰ ਤਵੇ ਉੱਪਰ ਸੇਕ ਲਵੋ ,ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੂਰਨ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ |ਹੁਣ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਵੋ |ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਲੌਂਗ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵੋ |ਇਸ ਮੰਜਨ ਨੂੰ ਕਰੋ ,ਇਹ ਮੰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੈਵਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ |

ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਭਰੋ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਹੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੋ |ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੋ |ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਗਡੂਸਕਰਣ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ |ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਨਵ ਸਰੰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ |

ਅੱਜ-ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ 1 ਚਮਚ ਸਿਰਕਾ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵੋ |ਇਸ ਨਾਲ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ Phytic Acid ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ |ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿੰਨਰਲਸ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ |

ਮਿੰਨਰਲਸ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ wheat grass juice ਪੀ ਲਵੋ |ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜੂਸ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਚੂਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਪਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ |ਇਸ ਨਾਲ ਕੈੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …