Breaking News

ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ…

ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ…

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਈਫ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।Pee wake up night

 

ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂਤ-ਤਿਆਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ਼ ਸਰੀਰ ‘ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੂਤਰ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਅਫਲ ਤਰਲ ਗੌਣ-ਉਪਜ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਕਿਰਿਆ ਮੌਕੇ ਕਈ ਵਾਧੂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।Pee wake up night

 

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ੂਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।Pee wake up night

ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖ਼ੂਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਬਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਕੇਵਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ।Pee wake up night

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ‘ਚ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ‘ਚ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ (ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ) ਦਾ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।Pee wake up night

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …