Breaking News

ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨੋ |

ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨੋ |

ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਧਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਤੌਬਾ, ਲੋਹੇ, ਕਾਂਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ.ਅਤੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੋਤਸ਼-ਵਿਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿੰਗ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ

ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ

ਤਾਂਬੇ , ਸੋਨੇ, ਸੋਨੇ ਜਾ ਪਿੱਤਲ ਆਦਿ ਕਈ ਧਾਤਾ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆ ਹੈ ,ਤਾਂਬਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਤ ਹੈ , ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਤਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕੀਟਾਣੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ , ਤਾਂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭ

copper ਦਾ ਛੱਲਾ ਜਾ ਫਿਰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਰਦ ਪਾਚਨ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ acidity ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਓ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ, ਇਸਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਤਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ

ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨੁੰਹ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ. ਇਸਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵੀ ਸੁਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂਬਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਿੰਗ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ , ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਰਿੰਗ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿੰਗ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਰਿੰਗ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ, ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੂਹਾਨੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਰਿੰਗ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ , ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਧਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ , ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ

ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਵਿਚ ਭਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ , ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਇਹ ਪਾਣੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …