Breaking News

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲਗਨਾ, ਕੈਵਿਟੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਇਨੇਮਲ ਤਹਿ ਦਾ ਘਿਸਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਮੇਲ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਠੋਰ ਚੀਜਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ-ਗਰਮ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਨਹੀ ਕਰਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦਾ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਯੋਗ…………….
ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਸ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜੋ ਸਪੈਸਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਵਹਾਇਟਨਰ ਯੁਕਤ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਫਟ ਟੂਥਬਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਰੋ ਦੰਦ ਸਾਫ਼……………
ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਾਫਟ ਟੂਥਬਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬਰਸ਼ ਕਰੋ।

ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਣ/ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਖਾਓ……………
ਜੋ ਚੀਜਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਠੰਡੀ-ਗਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਵੋ। ਸਿਰਕਾ, ਰੇਡ ਵਾਇਨ, ਚਾਹ, ਆਈਸਕਰੀਮ ਅਤੇ ਔਲੀਏ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਜਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸ਼ੁਗਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੈਵਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਉਪਚਾਰ……………
ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ-ਗਰਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਕਰਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਚੱਮਚ ਲੂਣ ਮਿਲਿਆ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਹਾ ਕਰੋ।

ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ……………………….
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣ ਲਈ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ 1 ਟੀ-ਸਪੂਨ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਮਿਲਿਆ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੁੱਰਲਾ ਕਰ ਲਵੋ।

About admin

Check Also

ਝੜਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਰਨ ਦਾ 100% ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ,ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ,ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇਹ ਸਭ …