Breaking News

ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਹ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਗਰ

ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ |ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ,ਦਹੀਂ ,ਮਾਸ-ਮੱਛੀ ,ਚੌਲ ,ਆਲੂ ਚੀਨੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਐਕਯੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ,ਅੱਡੀਆਂ ,ਮੂੰਹ ,ਲੱਤਾਂ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ |ਐਕਯੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਕਨੀਕ ਰੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ |ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰੋ |

ਐਕਯੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ 1-ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਰ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਾੱਕਵਾਈਜ ਹਰ-ਰੋਜ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁਮਾਓ |ਅਜਿਹਾ 8-12 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰੋ |ਇਸਨੂੰ ਸਪਲੀਨ-6 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ |ਇਸਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ,ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਪਲੀਹਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |

ਐਕਯੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ 2-ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਗਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸਨੂੰ ਲੀਵਰ-3 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ |ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਐਂਟੀ-ਕਲਾੱਕਵਾਈਜ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 8-12 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰੋ |ਇਸਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਨਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ |

ਐਕਯੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ 3-ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਸਾ ਹੈ |ਇਸਨੂੰ ਕਿਡਨੀ-3 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਾੱਕਵਾਈਜ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹਰ-ਰੋਜ 8-12 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰੋ |ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਐਕਯੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ 4-ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਰ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਮੇਲੀਲਸ ਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸਨੂੰ ਸਟਮਕ-40 ਐਕਯੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਹਲਕਾ ਦਬਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾੱਕਵਾਈਜ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹਰ-ਰੋਜ ਘੁਮਾਓ |ਇਸਨੂੰ 8-12 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰੋ |ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਾੱਕਿਸਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …