Breaking News

ਪੋਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਪੋਸਟ ਨਾ ਦੇਖੋ

ਪੋਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਪੋਸਟ ਨਾ ਦੇਖੋ

ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਔਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ `ਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਓ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ neurodevelopment ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰ 51 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀ-ਗਰਭਵਤੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਈਪਰ-ਐਕਟਿਵਿਟੀ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਅਤੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 62% ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ 42 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜੇ ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਸਹੀ ਹੈ।

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 40 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਦੁੱਗਣਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰਭ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰਨ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਦਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈਲਦੀ। ਜਾਣੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ `ਚ।

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਖੁਆਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ `ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਖੋਜ `ਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਖੋਜ ਕਰਤਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਿੰਗ ਕਾਲਜ ਮੈਰੀ ਫੀਨੇ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਨਵਜੰਮੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਖੁਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …