Breaking News

ਫਟਕੜੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਫਾੲਿਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ..

ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਉਪਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਖਣਿਜ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਣਿਜ ਹੈ ਫਿਟਕਰੀ । ਆਓ ਜੀ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਔਸ਼ਧੀਏ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਫਿਟਕਰੀ | ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ ਹੈ ਫਿਟਕਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਫਟਕੜੀ

ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੁਜੁਰਗਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ੇਵ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਟਕਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਫਿਟਕਰੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਲੋਸ਼ਨ ਹੈ । ਫਿਟਕਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਝੁੱਰੜੀਆਂ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਟਕਰੀ ਨੂੰ ਆਲਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਫਿਟਕਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਣਿਜ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਏਲਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੋਸਤੋ ਫਿਟਕਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ |

ਫਿਟਕਰੀ ਏੰਟੀਬੈਕਟੀਰਿਅਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਏੰਟੀਸੇਪਟਿਕ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਟਕਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਫਿਟਕਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਲਿਸਟ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ |

ਤਾਂ ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਫਿਟਕਰੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੋਂ ਅਸੀ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ :

01. ਗਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਚੂਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫਿਟਕਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ ਬੈਠ ਗਈ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਟਕਰੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਪਾਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਲਵੋ ਇਸਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |

02. ਝੁਰੜੀਅਾਂ

Source
ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾ ਨਾਲੋ ਸਮੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਝੁੱਰੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ , ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਫਿਟਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਕੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵਲੋਂ ਘੱਟ 20 ਵਲੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲਵੋ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਝੁੱਰੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਅਾਂ |

03. ਖੂਨ ਬੰਦ ਕਰਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ
Bleeding Cure
Source
ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੱਦ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਣ ਲਈ ਫਿਟਕਰੀ ਦਾ ਚੂਰਣ ਬਣਾਕੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਖੂਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |

04. ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਟਕਰੀ

Source
ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਟਕਰੀ ਦਾ ਘੋਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਲੋਂ ਨਹਾੳੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਆਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ , ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਲੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

05. ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

Source
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਸੌ ਗਰਾਮ ਫਿਟਕਰੀ ਲਵੋ ਅਤੇ 50 ਗਰਾਮ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਲੈਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੰਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦ ਉੱਤੇ ਮਲੋ ਤਾਂ ਦੰਦ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

06. ਨਕਸੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

Source
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਸੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਟਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਭਿਗੋਕੇ ਮੱਥੇ ਜਾਂ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਇਸਤੋਂ ਨਕਸੀਰ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

07. ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂਅਾਂ
null
Source
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁਅਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀ 1 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 10 ਗਰਾਮ ਫਿਟਕਰੀ ਦਾ ਚੂਰਣ ਘੋਲ ਲੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਲੋਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਅਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਅਾਂ।

08. ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
null
Source
ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਣ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਟਕਰੀ ਪਾਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਿਕਾਈ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

9.ਯੌਨੀ ਦੀ ਕਸਾਵਟ ਲੲੀ

ਫਟਕੜੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾ ਤੱਕ ਯੋਨੀ ੳੁੱਪਰ ਮਲਣ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਹੋੲੀ ਯੌਨੀ ਵੀ ਕੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ੳੁਸ ਵਿੱਚ ਕਸਾਵਟ ਅਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਫਿਟਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਬੱਚ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟਿਕਲ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਇਸਨੂੰ ਫੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ | ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …