Breaking News

ਫਟੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਮੁਲਾਇਮ ,ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ |ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ |ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ |ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਦਸੂਰਤ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਸੇਪਟਿਕ ਕਰੀਮ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਸਾਡੀ ਡਾਇਟ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ?ਇਸ ਚੀਜ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਵਿਚ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ,ਫਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਵਸਥ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮੀ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਇਸਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਵਚਾ ਕਠੋਰ ,ਖੁਰਦਰੀ ਅਤੇ ਫਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ |ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਖੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ |ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਟਿਪਸ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ…………………….

-ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਲਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਵੋਂ |ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |

-ਮਾੱਸ਼ਚਰਾਈਜਰ ਸਬੰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖੇਪਣ ਅਤੇ ਫਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਸਾਬਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਆੱਯਲ ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਆੱਯਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ |

-ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੇ ਖੁਰਦਰੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |ਸਿਰਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਲਕੇ-ਹਲਕੇ ਰਗੜ ਲਵੋ |ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ |

-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਟੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਨਮੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ |

-ਫਟੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾੱਸ਼ਚਰਾਈਜਰ ਲਗਾਓ |ਮਾੱਸ਼ਚਰਾਈਜਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖਾਪਣ ਅਤੇ ਫਟੀ ਹੋਈ ਤਵਚਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |

-ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |ਸ਼ਿਯਾ ਬਟਰ ,ਐਲੋਵੈਰਾ ਅਤੇ ਆੱਲਿਵ ਆੱਯਲ ਯੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ |ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣਿਆਂ ਲੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਹੈਲਥ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

-ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁੱਖਾ ਹੋਣਾ ਸਵਾਭਾਵਿਕ ਹੈ |ਅਜਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆੱਯਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਨਜਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ |ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨੁਯ੍ਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਫ਼ੋਲਾਇਟ ਅਤੇ ਮਾੱਸ਼ਚਰਾਈਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |

-ਗਿਲਸਰੀਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ-ਜਲ ਦੇ ਮਿਸ਼੍ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਵੋ |ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰ ਲਵੋ | ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …