Breaking News

ਬਿਨਾਂ ਡਾਈ ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਬਿਨਾਂ ਡਾਈ ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਹੀ ਸੈਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਸਾਡੀ ਖੇਡਣ ਖਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |

ਜਦ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇਨਿਨ ਪਿਗਮੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫੈਦ ਹੋਣਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ |ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫੈਦ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ,ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ………………………..

ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ,ਰੇਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਓ………………………….

ਆਂਵਲਾ – ਆਂਵਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ,ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਆਂਵਲਾ ਦਾ ਰਸ ਜੇਕਰ ਬਾਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ |ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਰਸ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਨਾਵਲੇ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾਓ |ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਜਿਆਦਾ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |

ਕਾਲੀ ਚਾਹ – ਪੈਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ,ਉਸ ਵਿਚ 2 ਚਮਚ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ |ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਤਰਾਂ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |

ਕੜੀ-ਪੱਤਾ – ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਵਿਚ ਕੜੀ-ਪੱਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ |ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫੈਦ ਹੋਣਾ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਹੇਅਰ ਆੱਯਲ – ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੜੀ-ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰੋ |ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੰਗ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ |ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ |ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ,ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਨਚਾਰਿਆ ,ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ,ਕਮਜੋਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਾਇਟ ਪਲੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨੁਸਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ |ਆਓ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਆਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

– ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਲਵੋ |ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਉਬਾਲੋ ਕਿ ਆਂਵਲੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ |ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਫੈਦ ਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ |

– ਮੇਥੀ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉਂ ਦਵੋ |ਸਵੇਰੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਪੀਸ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ |ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਧੋ ਲਵੋ |

– ਸੂਰਜਮੁਖੀ ,ਖੁਬਾਨੀ ,ਕਣਕ ,ਅਜਮੋਦ ਅਤੇ ਪਲਾਕ ਆਦਿ ਲੋਹ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ |ਕੇਲਾ ਗਾਜਰ ਜਿਹੇ ਆਯੋਡੀਨ ਯੁਕਤ ਚੀਜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਟਾਮਿਨ B5 ਅਤੇ B2 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

– ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਰਸ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆ ਜੜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ |

– ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਮਿਕਸਰ ਵਿਚ ਪੀਸ ਲਵੋ |ਇਸਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਰਸ ਕੱਢ ਲਵੋ |ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ |ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਧੋ ਲਵੋ |ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਫੈਦ ਹੋਏ ਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |

– ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਉੰਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾ ਲਵੋ |ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਓ ,ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਰਹਿਣ ਦਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ |

– ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾ ਲਵੋ |ਇਸ ਉਪਾਅ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰੋ ,ਸਫੈਦ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ |ਹਰੇ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਆਂਵਲੇ ਪਾਊਡਰ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ |

– ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੀ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਓ |ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ |

– ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿਚ ਕੜੀ-ਪੱਤਾ ਉਬਾਲੋ ,ਜਦ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਭਰ ਲਵੋ |ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ ,ਜਰੂਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ |

– ਕਾਲੇ ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਧੋਵੋ |ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਫੈਦ ਹੋਏ ਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |

– ਲੌਕੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਲਵੋ |ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਭਰ ਲਵੋ |ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |

– ਕੱਚੇ ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸਰ ਵਿਚ ਪੀਸ ਲਵੋ |ਇਸਦਾ ਰਸ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ |ਨਿਯਮਿਤ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਫੈਦ ਹੋਏ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ,ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

– ਤੋਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿਚ ਤਦ ਤੱਕ ਉਬਾਲੋ ,ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ |ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |

– ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਟੋ ਨਾ ,ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਹਨ |ਸਫੈਦ ਵਾਲ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਵੋ ਜਾਂ ਉੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਓ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …