Breaking News

ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਸਟੇਮਿਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ |ਇਹ ਦੋਨੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਮਿਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ }ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਟੇਮਿਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਦਿਨਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੇ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੇਮਿਨਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ |ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਂਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟੇਮਿਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ |ਰਾਜੇ ਮਹਾਂਰਾਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ |

ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ |ਇਸ ਜਾਦੂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ |ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਮਿਨਾ ਵਧੀਆ-ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ |

ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਂਰਾਜੇ ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਸਟੇਮਿਨਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ……………………………
ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ |ਕੇਸਰ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਣ ਹਨ |ਕੇਸਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਕੇਸਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੇਫਰੋਨ ਸਿਟਗਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਮਿਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ |

ਸਮਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਕੇਸਰ ਤਵਚਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਂਰਾਜੇ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ | ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ- ਆਯੁਰਵੇਦ ,ਯੂਨਾਨੀ ,ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਚਿਕਤਸਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ |ਇਹ ਇੱਕ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਹੈ ,ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ |

ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਇੰਨਫ੍ਰਟੀਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਪਿਰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ |ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਲਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਂਰਾਜੇ ਇਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ |

ਸ਼ੀਲਾਜੀਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਰਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 85 ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਨਿਜ ਅਤੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਸ਼ੀਲਾਜੀਤ ਵਿਚ ਫੁਲਵਿਕ ਇਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ |ਸ਼ੀਲਾਜੀਤ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਂਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਸਨ |

ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ |ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ |ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਤਵਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਯੌਨ ਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …