Breaking News

ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਖਾਓ ਇਹ 5 ਚੀਜਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲੀਵਰ,ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਲੀਵਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲੀਵਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਵਸਥ ਹੈ |ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |ਇਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਇਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬਾੱਇਲ ਜੂਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ |ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਆਦਾ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਖਾਣਾ ,ਐਕਸਰਸਾਇਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ,ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲੀਵਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ |ਜਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਤੇ ਲੀਵਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦਾ |

ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਸਵਾਭਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇਜਕ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |ਜਦ ਇਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਸਥ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ |ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਸਾਨ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ……………..

– ਹਰ-ਰੋਜ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਤੁਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ |ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸਵਸਥ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ |ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ,ਸ਼ਰਾਬ ,ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੇਕਾਰ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਵੇਗਾ |ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਵਿਚ ਹੈਲਥੀ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ-ਰੋਜ ਐਕਸਰਸਾਇਜ ਜਰੂਰ ਕਰੋ |

– ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲਸਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ |ਲਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਫੈਦ ਕਲੀ ਵਿਚ ਲੀਵਰ ਇੰਜਾਇਮ ਨੂੰ ਸਕਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਲਸਣ ਵਿਚ ਉਚ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਏਲਿਸਿਨ ਅਤੇ ਸੇਲੇਨਿਯਮ ,ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੱਤ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ |

– ਵਿਟਾਮਿਨ A ਯੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

– ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ B ਕਾੱਮਪਲੈਕਸ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਵਿਟਾਮਿਨ B ਫੈਟ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ |ਬ੍ਰਾਊਨ ਰਾਇਸ ,ਮਲਟੀ ਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸੋਆ ਆਟਾ ਲੀਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |

– ਕਾਰਬਨਿਕ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਆੱਲਿਵ ਆੱਯਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕਦਮ ਸਹੀ ਲਿਪਿਡ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ |ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

– ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਆੱਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੇਬ ਖਾਓ |ਅਸੀਂ ਹਰ-ਰੋਜ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੀਵਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਲੀਵਰ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ |ਸੇਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਪੇਕਿਟਨ ਨਾਮਕ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਚਣ ਤੰਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …