Breaking News

ਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ, ਪੋਸਟ ਸਿਰਫ਼ 18+ ਹੀ ਦੇਖੋ

ਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ, ਪੋਸਟ ਸਿਰਫ਼ 18+ ਹੀ ਦੇਖੋ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਐਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ |

ਪਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਾਹਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਕਸਰਸਈਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਹੈ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੋ, ਜਦੋਂ ਤਹਾਡਾ ਲਿੰਗ ਸਧਾਰਨ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ 10 ਤੋ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਉਸ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ |ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰੋ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਕਸ ਕੇ ਫੜੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋ |

ਸੈਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋ ਇਹ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ

ਦੂਜੀ ਐਸਰਸਾਈਜ ਹੈ ਲਿੰਗ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਤੇਲ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੋ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |


ਤੀਜੀ ਐਕਰਸਾਈਜ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਰੋੜੋ. ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਨਾਂ ਮਰੋੜੋ ਸਿਰਫ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਰੋੜੋ |


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਆਦਿ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਾਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ. ਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ , ਤਰਬੂਜ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜਿੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਲਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ. ਹਰ ਰੋਜ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਰਾਈਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਿੰਮ ਜਾਓ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …