Breaking News

ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਟਨਰ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਜਾਣੋਂ ਇਹ ਜਰੂਰੀ 5 ਗੱਲਾਂ

ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਸੈਕਸ ਲਾਇਫ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ |ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੂਰੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਹੈ |ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ |

ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈ ,ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ |ਇਸ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਲੈਨ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪਾੱਜੀਟਿਵ ਆਰ.ਐੱਚ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ |ਮੈਡੀਕਲ ਮੱਦਦ ਲੈ ਸਕੋਂਗੇ |ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿਚ ਕਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਆਰ.ਐੱਚ.ਵੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟੇਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਵੋ |ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੁੱਦ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਝਿਝਕੋ ਨਾ |ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕੋਂ |

ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਵੋ |ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੈਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ,ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ,ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰ ਲਵੋ |

ਅੱਜ-ਕੱਲ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ |ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 30 ਦੀ ਉਮਰ ਟੱਪ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਓ |ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ |

ਇੰਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੜਵਾਹਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ |ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਲਵੋ |ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੀਮੇਂਟ ਲਾਇਫ਼ ਹੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …