Breaking News

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਆਵਲਾਂ, 100 ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਜੜੋਂ ਖਤਮ

ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਤੁਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ |ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਵਲਾ 100ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾ ਹੈ |ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰਾਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਸੀ ,ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |

ਆਂਵਲਾ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਸ਼ੁੱਧੀ ਹੈ |ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਸਾਡੀ ਸਵਸਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ |ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਵਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੈਸੀ[ਪੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ,ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |

1. ਆਂਵਲਾ ਕੈਂਡੀ……………………………..

ਆਂਵਲਾ ਕੈਂਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ |ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਂਵਲਾ ਕੈਂਡੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ |

ਸਮੱਗਰੀ……………………………….

ਆਂਵਲਾ – 1 ਕਿੱਲੋ

ਸ਼ੱਕਰ – 700 ਗ੍ਰਾਮ

ਪੀਸੀ ਚੀਨੀ – 50 ਗ੍ਰਾਮ

ਪਾਣੀ

ਆਂਵਲਾ ਕੈਂਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ……………………….

ਆਂਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਵੋ |ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੋ |ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਖਰ ਜਾਣ ਦਵੋ |ਚਾਕੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਛਿੱਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਗਿਟਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਵੋ |ਹੁਣ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾ ਦਵੋ |ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਵੋ |ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਵੋ |ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਚੀਨੀ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |ਇਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਲਵੋ |ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਵੋ |

ਜੜ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਵੋ |ਹੁਣ ਬਚੀ ਹੋਈ ਚਾਸ਼ਣੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਵੋ |ਹੁਣ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੁਕਾ ਲਵੋ |ਹੁਣ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਊਡਰ ਭੁੱਕ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵੋ |ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਵਲਾ ਕੈਂਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ |ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ |ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ |ਦੋ ਆਂਵਲੇ ਰੋਜਾਨਾ ਖਾਓ ਵਿਟਾਮਿਨ c ਦੀ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਰੱਖੋ |ਖੁੱਦ ਵੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓ |

2. ਆਂਵਲਾ ਜੈਮ……………………..

ਆਂਵਲਾ ਜੈਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ |ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਇਸਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ |

ਸਮੱਗਰੀ………………………

ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆਂਵਲੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ

ਚੀਨੀ – 1 ਕਿੱਲੋ

ਪਾਣੀ – 200 ਮਿ.ਲੀ

ਆਂਵਲਾ ਜੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ…………………………….

ਆਂਵਲੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਗਿਟਕਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਵੋ |ਆਂਵਲੇ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਕਸੀ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਵੋ |ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜੈਮ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਗਰਮ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਦਵੋ |ਇਹ ਜੈਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ |ਇਸਨੂੰ ਬ੍ਰੈੱਡ ,ਪਰਾਂਠੇ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਓ |ਇਸ ਜੈਮ ਦੇ ਚਮਚ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲ ਕੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ |

ਇਸ ਜੈਮ ਦੇ ਦੋ ਚਮਚ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਧਾ ਨਮਕ ,ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ,ਗਰਮ ਮਸਲਾ ਆਦਿ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਟਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਇਸ ਚੱਟਣੀ ਨੂੰ ਟਮਾਟੋ ਸਾੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਓ |ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਸਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ |ਇਸ ਜੈਮ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲ ਕੇ ਜਲ-ਜੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੀਓ |ਬ੍ਰੈੱਡ ਸਲਾਇਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਖੀਰਾ ,ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣ ਕੇ ਖਾਓ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …