Breaking News

ਸਵੇਰੇ ਗੁਨ-ਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਚੀਜ ਹੈ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਥ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ |ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ……………………

ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ……………………..

ਇੱਕ ਕੱਪ ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਾਨਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਫੋੜ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤੇਜ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰੋ |ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਛਾਣ ਲਵੋ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੀ ਲਵੋ |ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋ |ਹੁਣ ਆਸਨ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ………………….

ਅੰਗ-ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ –ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਨ ਦੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |

ਕਫ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ –ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਫ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ |ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕਫ਼ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ |ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਕਫ਼ ਪਿਘਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ |

ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਪਾਚਣ ਵਿਚ –ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ |ਕਲਾਈ ਮਿਰਚ ਪੇਟ ਵਿਚ ਉਤੇਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਮਜੋਰ ਪਾਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ –ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮੇਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਜਾਂਚਿਆ-ਪਰਖਿਆ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ |

 

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …