Breaking News

ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰ ,ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ,ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ |


ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ,ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ |ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਕੜਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ
ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਆਲਸ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਲੋਪੈਥੀ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |


ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਗੋਡਿਆਂ ,ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਹੈ |ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗਠੀਆ ਜਾਂ ਗਾਉਟ(Gout) ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ |ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸ ਇਲਾਜ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੋ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਠਣਾ-ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਚੱਲਣਾ-ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਰੋਗ ਆਪਣੀ ਜੜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ |ਜੇਕਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਚਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਯੂਰਿਨ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਿਨ -purine ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੂਨ ਗੁਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖੂਨ ਵਿਚ ਫਾਲਤੂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ |

ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿਚੋਂ ਛਾਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਸਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ |

ਬੌਡੀ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਬਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਗੋਡਿਆਂ ,ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ |ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਯੂਰਿਨ ਐਸਿਡ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਆਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿਓ |ਵਜਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਕਰੋ |


ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੁਕਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਸਾਗ ,ਪਾਲਕ ਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ |ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਨ ਕਰੋ |ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ 16 ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ…………


ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ 16 ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ……..
1-ਇਕ ਚਮਚ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਗਿਲਾਸ ਗੁਨਗੁਨੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪੀਓ |
2-ਰੋਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਖਰੋਟ ਖਾਓ |
3-ਐਲੋਵੈਰਾ ਜੂਸ ਵਿਚ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |
4-ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਜ ਪੀਓ |


5-ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1 ਚਮਚ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |
6-ਬਾਥੂ ਦਾ ਜੂਸ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਓ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ |
7-ਹਰ-ਰੋਜ ਦੋ ਚਮਚ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ 1 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 3 ਵਾਰ ਪੀਓ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ |
8-ਸੇਬ ,ਗਾਜਰ ,ਅਤੇ ਚਕੁੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਹਰ-ਰੋਜ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੌਡੀ ਦਾ ph ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
9-ਇਕ ਮਧਿਅਮ ਅਕਾਰ ਦਾ ਕੱਚਾ ਪਪੀਤਾ ਲਵੋ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਵੋ |ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਬਾਲੋ |ਇਸ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਛਾਣ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਹ ਦੀ ਤਰਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਪੀਓ |


10-ਅਜਵੈਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਾਈ ਯੂਰਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਿਚ ਅਜਵੈਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ |
11-ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ |ਇਹ ਬੌਡੀ ਨੂੰ ਡਿਟਾੱਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਸਟਲ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |
12-ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਲ ,ਸਰੋਂ ਜਾਂ ਆੱਲਿਵ ਆੱਯਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਬਰ ਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਲਵੋ


13-ਜੇਕਰ ਲੌਕੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੌਕੀ ਦਾ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ 5-5 ਪੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਲਵੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਧਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਪੀਓ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ |
14-ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਢੇਢ ਗਿਲਾਸ ਸਧਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦਾ ਚੂਰਨ ਇਕ ਚਮਚ ਅਤੇ ਦਾਲ-ਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਪੱਕਣ ਤੇ ਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ 30 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰੋ |
15-ਚੋਬ-ਚੀਨੀ ਦਾ ਚੂਰਨ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
16-ਦਿਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3-5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ-ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ |

ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿਚ ਪਰਹੇਜ………….
ਦਹੀਂ ,ਚਾਵਲ ,ਆਚਾਰ ,ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ,ਦਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ |ਓਮੇਗਾ 3 ਫ਼ੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ |

ਪੈਨ ਕੇਕ ,ਕੇਕ ,ਪੇਸਟਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਖਾਓ |
ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਫੂਡ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ |
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ |
ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦਾਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ |ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ |ਧੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ |


ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ,ਪਾਣੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਢੇਢ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …