Breaking News

ਸਿਰਫ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ 10 ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ

ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਆਹਾਰ ਵਿਚ |ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇੱਕ ਕੱਪ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 773 ਕਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 8 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ 908 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ 9.1 ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਇਬਰ ,36 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ,5.5 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ,117 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਕੋਲੇਸਤ੍ਰੋਇਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0% ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ,ਭੁੱਖ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ |ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ੍ਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਖਾਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |

ਸ਼ੂਗਰ ਵਿਚ……………………………………..

ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੋਤਾਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮੈਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਮੋਨੋ ਸੈਚੁਰੇਟੇਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ,ਖਾਸਕਰ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗੁੜ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ…………………………………..

ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾੱਲੀ ਫ਼ੇਨੋਲਿਕ ਐਂਟੀ-ਆੱਕਸੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕਾੱਮੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਐਸਿਡ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ |

 

ਡਿਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ………………………………….

ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੇਸ਼ਨ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਟਟ੍ਰਿਪਟੋਫੈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਵਜਾ ਨਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |

ਤੁਰੰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ…………………………..

ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ,ਮਿੰਨਰਲਸ ,ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਆੱਕਸੀਡੈਂਟਸ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਰੰਤ ਵਧਦਾ ਹੈ |ਇੱਕ ਕੱਪ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 773 ਕਲੋਰੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇਸਦੇ ਮਿੰਨਰਲਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |

ਹਾਰਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ………………………………

ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਪਾੱਲੀ ਫ਼ੇਨੋਲਿਕ ਐਂਟੀ-ਆੱਕਸੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਰੇਸਵੇਰਾਟ੍ਰਾੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ,ਨਰਵਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆੱਕਸਾਇਡ ਜਿਆਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਵਿਚ ਬਚਾਅ…………………………….

ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਸੋਡੀਅਮ ,ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਫਾਇਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਸਟੋਨ ਦਾ ਖਤਰਾ 25% ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ…………………………..

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ……………………………..

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ |ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੋਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ………………………………

ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …