Breaking News

ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ 21 MM ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਮਾਰੇਗਾ

ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ 21 MM ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਮਾਰੇਗਾ

ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਹੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ ,ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਹੈ |ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਔਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੋਗਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾੱਲ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ ਅਰਥਾਤ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਪਥਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਜੀਰੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |

ਇਸਦੇ ਜਰੀਏ ਕਈ ਡਾਕਟਰ 5000-10000 ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਿਮਲ ਕੇਵਲ 30-40 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ |ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਗਾੱਲ ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਹਦ ਕਾਰਗਾਰ ਵੀ ਹੈ |ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਖਾਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ,ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਰਸ਼ਾ ,ਜੋ ਕਿ ਦਯਾਨੰਦ ਕਾੱਲੇਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਮੈਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ |

ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ |ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 mm ਦਾ ਸਟੋਨ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਵੀ ਸੀ |ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆੱਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ |ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਜਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ,ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਨ ਕੇਵਲ 5 ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲ ਗਿਆ |

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਵਾ………………………..

ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਵਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਗੇ |ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਗੁੜਹਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਾਊਡਰ ? ਇਹ ਫੁੱਲ ਹਰ ਜਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਜੇਕਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪਾਊਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ |ਜੇਕਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ,

ਗੂਗਲ ਉੱਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ Hibiscus powder ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆੱਨਲਾਇਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆੱਨਲਾਇਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆੱਰਗੈਨਿਕ ਗੁੜਹਲ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ |ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਪਥਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੜਹਲ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਵਿਧੀ……………………

ਗੁੜਹਲ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |ਇਸਦਾ ਸਵਾਦ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾਂ ਕੌੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਸਕੋਂ |ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |ਜੇਕਰ ਪਥਰੀ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਮੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਥਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ |ਇਹ ਦਰਦ ਇਸਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜਰੂਰ ਵਰਤੋ…………………….

ਪਾਲਕ ,ਟਮਾਟਰ ,ਚਕੁੰਦਰ ,ਭਿੰਡੀ ਆਦਿ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ |ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਥਰੀ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰੋਂ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …