Breaking News

ਹਰ ਰੋਜ ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਖਬਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਕੋਲਗੇਟ ,ਪੇਪਸੂਡੇਟ ,ਕਲੋਜ ਅੱਪ ,ਸਿਬਾਕਾ ,ਫ਼ੋਰਹੰਸ ਆਦਿ ਦਾ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੜਣ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ੍ਚਾਰਾਂ ਵਿਚ |ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੱਦ ਕੋਲਗੇਟ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ |ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਲਗੇਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ?

ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ |ਹੁਣ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਲਗੇਟ ਰਗੜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਲਗੇਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ |ਹੁਣ ਜੋ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਦ ਕੋਲਗੇਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਧੀਮਾਂਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੈ |ਜੋ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੁਧੀਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕੋਲਗੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਹਨ |


ਕੋਲਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ?ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਪਤਾ ਕਿਉਕਿ ਕੋਲਗੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ |ਕੋਲਗੇਟ ਦਾ ਪੇਸਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਪੇਸਟ ਹੈ ਕਿਉ ?ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੂਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੇਸਟ ਦੇ ਡੱਬੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ dicalcium phosphate !! ਅਤੇ ਇਹ dicalcium phosphate ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ bone crusher machine ਵਿਚ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ dicalcium phosphate ਬਣਦਾ ਹੈ |

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੂਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ ਮਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ fluoride (ਫਲੋਰਾਇਡ) ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਇਡ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਫਲੋਰੋਸਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਫਲੋਰਾਇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਥ ਪੇਸਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਲੋਰਾਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1000 ppm ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੂਥ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਕ ਜਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ certificate ਹੈ ਕੀ ? ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ppm ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਲੋਰਾਇਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਥ ਪੇਸਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਹਿਰ ਹੈ |ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਇੰਨਾਂ ਘਟੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਲਗੇਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ |

ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਵਾਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੀ ਝੱਗ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਝੱਗ ਤਾਂ AIRL ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੱਗ ਤਾਂ Shaving cream ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਨ |ਬਿਨਾਂ ਪੜਿਆ ਲਖਿਆ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ department of mathematics ਵਿਚ | ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਲਗੇਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਾਲਟੀ ਹੈ ਝੱਗ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ dental cream ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਦੇ |

ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਵੋ ਤਾਂ ਮੈ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ mathematics ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਵਾਲਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਵਾਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਵਾਲਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ chemistry ਵਿਚ ਇਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Sodium Lauryl Sulphate |ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਗੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ Sodium Lauryl Sulphate ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਥ ਪੇਸਟ ਵਿਚ ਝੱਗ ਨਹੀ ਬਣਦੀ ਤੁਸੀਂ Sodium Lauryl Sulphate ਦੇ ਬਾਰੇ chemistry ਦੀ dictionnary ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ poison(ਜਹਰ) ਹੈ |


ਜੇਕਰ ਇਹ 0.05 ਮਿ.ਲੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ colgate ,loseup
pepsodent ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸਟਾਂ ਵਿਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ |

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ COLGATE ਕੰਪਨੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟੂਥ ਪੇਸਟ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਗਰਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੋਲਗੇਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ…“please keep out this Colgate from the reach of the children below 6 years”


ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕੋਲਗੇਟ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵੋ ਕਿਉਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸਨੂੰ ਚੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਦਵੋ |ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ” In case of accidental ingestion , please contact nearest poison control center immediately ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ If you are an adult then take this paste on your brush in pea size ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਬੁਰਸ਼ ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਸ਼ ਭਰ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਜਾਂਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮੇਰੀਕਨ ਦੀ ਚਾਲਬਾਜ ਹੈ |ਇਹ 1991 ਵਿਚ ਟੀ.ਵੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਟੂਥ ਪੇਸਟ ਵਿਚ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਵੋ COLGATE saltfree ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਲਦੇ ਹਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਥ ਪੇਸਟ ਵੀਹ ਨਮਕ ਹੈ | 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ colgate max fresh ਅਤੇ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਲਦ ਕੇ ਆਏ colgate sensitive ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ sensitive ਦੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ADD ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲਗੇਟ ਜਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸਣਗੇ ਹੀ |2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ colgate anti cavity ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ |

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸਟ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਜਗਾ “Directions for use” ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪੇਸਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਡੱਬੇ ਉੱਤੇ ISI ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ AGMARK ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਰੱਦੀ ਕਵਾਲਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੇਸਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੇਸਟ ਤੇ ਨਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ |
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਦੰਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਉਥੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕੇ ਕਿ ਇਥੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ ਇਸ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੇਸਟ ਰਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਗੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ |

ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਲਗੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ |ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੂਥ ਪੇਸਟ ਦੀ ਜਹਿਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨਿੰਮਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪੇੜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰੱਖਤ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰੇਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਨਿਮ ਦਾ 1 ਪੇੜ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਪੇੜ ਨਿੰਮ ਦੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7.50 ਕਰੋੜ(ਸਾਢ਼ੇ ਸੱਤ) ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਵੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਢ਼ੇ 7 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿ ਨਹੀਂ |ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੇੜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …