Breaking News

ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗਠੀਆ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ 13 ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗਠੀਆ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ 13 ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਚ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀ-ਬਾਯੋਟਿਕ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਕਿੰਨ ,ਪੇਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਹਲਦੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹਲਦੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਹੈ |ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹਨ ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਈ ਸਵਸਥ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ……………………………

1. ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਫਾਇਦਾ…………………………

ਰੋਜਾਨਾ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |ਹੱਡੀਆਂ ਸਵਸਥ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |ਇਹ ਆੱਸਿਟਯੋਪੋਰੇਸਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ |

2. ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ…………………………

ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਰਿਯੂਮੇਟਾੱਇਡ ਗਠੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਜ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੰਦਾ ਹੈ |

3. ਟਾੱਕਿਸਨਸ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ………………………….

ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਚ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੋਧਣ ਕਿਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਖੂਨ ਵਿਚੋਂ ਟਾੱਕਿਸਨਸ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ |ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ |

4. ਕੀਮੋਥਰੈਪੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ………………………….

ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਦੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਤੱਤ ਕੈਂਸਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਮੋਥਰੈਪੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ |

5. ਕੰਨ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ………………….

ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦਰਦ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦਰਦ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

6. ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿਚ ਚਮਕਦਾਰ……………………..

ਰੋਜਾਨਾ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ |ਰੂੰ ਦੇਫੰਬੇ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਓ |ਇਸ ਨਾਲ ਤਵਚਾ ਦੀ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਚੱਕਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿਖਰ ਅਤੇ ਚਮਕ ਵੀ ਆਵੇਗੀ |

7. ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ………………………..

ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪਿਊਯੋਫਾਇਰ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ |ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲਿਮਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਾਹਿਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

8. ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਡੋਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ………………………

ਰੋਜਾਨਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਡੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਦਰਾਸਲ ਗੁਨਗੁਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਦੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਫੈਟ ਘੱਟਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਵਿਚ ਉਪਸਥਿਤ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੱਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਲਾੱਸ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹਨ |

9. ਸਕਿੰਨ ਪ੍ਰਾੱਬਲੰਮ ਵਿਚ ਹੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ…………………..

ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਸਕਿੰਨ ਪ੍ਰਾੱਬਲੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਮਬਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦ ਹੈ |

10. ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ………………………….

ਹਲਦੀ ਵਾਲਾਂ ਦੁੱਧ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਮਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ |

 

11. ਅਲਸਰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ…………………..

ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀ-ਸੇਪਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਤ ਦੇ ਸਵਸਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਅਲਸਰ ਅਤੇ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਚਣ ਬੇਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਸਰ ,ਡਾਇਰੀਆ ਅਤੇ ਅਪਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ |

12. ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ……………………….

ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਪਰਸਵ ,ਪ੍ਰਸਵ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ,ਬੇਹਤਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

13. ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਵਿਚ ਹੈ ਰਾਮਬਾਣ……………………….

ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਬਾਯੋਟਿਕ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀ-ਖਾਂਸੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ |ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਮੁਕਤ ਰੇਡੀਕਲਸ ਨਾਲ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀ-ਆੱਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਰੋਤ ਹੈ |ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …