Breaking News

ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰੋ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ,ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਦੇ ਲੋੜ

ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾ ਇਲਾਜ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ,ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ |ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ |

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ |ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ……………………………

ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਾਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਬਗਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ |ਉਸਦੇ ਬਗਲ ਵਿਚ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ |ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਮਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਨੀ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ |ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ,ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ |

ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਕਿਸ ਅੰਗ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ………………………….

1. ਅੰਗੂਠਾ…………………………….

ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ |ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰੀ ਭਾਗ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ |

2. ਤਰਜਨੀ……………………………

ਤਰਜਨੀ ਉਂਗਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ,ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਰੋ ਇੰਟੇਸਟਾਇਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ-ਹਲਕਾ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |

3. ਮਧਿਅਮਾ…………………………

ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਰੀਸੰਚਾਰਣ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜੀ ਮਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਉਂਗਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ |ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ |

4. ਅਨਾਮਿਕਾ…………………………..

ਤੀਸਰੀ ਉਂਗਲ ਜਾਂ ਅਨਾਮਿਕਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਆਏ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੂਡ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉਂਗਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ,ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ |ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |

5. ਕਾਨੀ ਜਾਂ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲ……………………………………

ਹੱਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਯਾਨਿ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ |ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉਂਗਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …