Breaking News

ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

ਅਕਸਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ |ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਗਾ ਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ |ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ |

ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੰਨ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਠੰਡੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਛੂਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ,ਤੰਤ੍ਰਿਕਾ ਚੋਟ ,ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ,ਥਕਾਨ ,ਨਸ਼ਾ ,ਸ਼ੂਗਰ ,ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਾਂ ਮੈਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾ ਸੁੰਨ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ |ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਨ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਆਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ………………………

ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਕ…………………………………

ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅੰਗ ਸੁੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਸੇਕ ਰੱਖੋ |ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |ਇਸ ਟਿਪਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ |ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਭਿਉ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਗਾ ਨੂੰ ਸੇਕੋ |ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ |

ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਨ ਭੁੱਲੋ………………………..

ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਆੱਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ 15 ਮਿੰਟ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ 30 ਮਿੰਟ ਐਰੋਬਿਕਸਵ ਕਰੋ |ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ |

ਮਸਾਜ ਕਰੋ…………….

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੋ |ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਧਦਾ ਹੈ |ਗਰਮ ਜੈਤੁਨ ਤੇਲ ,ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ |

ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ…………….

ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਲਦੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਜ ,ਦਰਦ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ |ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਪਕਾਓ |ਇਸਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ |ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੇਸਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਗਾ ਦੀ ਮਸਾਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |

ਦਾਲ-ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ…………….

ਦਾਲ-ਚੀਨੀ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ |ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜਾਨਾ 2-4 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ- ਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਦਾ ਹੈ |ਇਸਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਾਲ-ਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਓ |ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਾਲ-ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਨ ਕਰੋ |

ਵਿਟਾਮਿਨ B ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ……………..

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਝਨ-ਝਨਾਹਟ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬਾਅਦ ,B6 ਅਤੇ B12 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ |ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਵਿਚ ਅੰਡੇ ,ਮੀਟ ,ਕੇਲਾ ,ਮੱਛੀ ,ਓਟਮੀਲ ,ਦੁੱਧ ,ਦਹੀਂ ,ਮੇਵੇ ,ਬੀਜ ਅਤੇ ਫਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …