Breaking News

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਜਨ

ਜੀਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |ਇਸਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਕਈ ਸਵਸਥ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ |ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਜੀਰੇ ਵਿਚ ਮੈਗਨੀਜ ,ਲੋਹ ਤੱਤ ,ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ,ਜਿੰਕ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਇਸਨੂੰ ਮੈਕਸਿਕੋ ,ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾੱਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਜਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਜੀਰੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਵਜਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਜੀਰਾ ਖਾਓ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਓ……………………..

ਵਜਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੀਰਾ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇੱਕ ਤਾਜੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਸਾ ਦਾ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਾਭਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਜਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ |ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਵੋ |ਸਵੇਰੇ ਇਸਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਚਾਹ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੀਓ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਬਾ ਲਵੋ |

ਇਸਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਚਰਬੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ |ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ |ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਹਿੰਗ ,ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਸਮਾਨ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲਵੋ |ਇਸਨੂੰ 1-3 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਜੰਮੀ ਚਰਬੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ |

ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ………………………….

ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਨਾ ਖਾਓ |ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ,ਤੰਬਾਕੂ ,ਗੁੱਟਕਾ ਜਾਂ ਮਾਸ ,ਮੱਛੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਹੀ ਦਵਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ |ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਭੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ |

ਜੀਰਾ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੰਮਯੂਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਤਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਟਾਬੋਲਿਜਮ ਦਾ ਸਤਰ ਵੀ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਟ ਬਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ |ਪੇਟ ਨਾਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜੀਰੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ |

ਜੀਰੇ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ |ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੀਰਾ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …