Breaking News

ਸਿਰਫ਼ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾੜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆਂ ਹੈ |ਸਵਸਥ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੈਰਾਂ ,ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ |ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾੜ ਚੜਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…………………

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਾੜ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ |ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੀ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਦਬਾਓ |ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਜਰੂਰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ……………………………………

ਇਸ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚਿਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਦੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੋ |ਹੁਣ ਜਿਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਨਾੜ ਚੜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਭਾਗ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ 10 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ |ਨਾੜ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇਗੀ |

ਜਦ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੋ |ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰ੍ਭਾਵਿਤ ਭਾਗ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |ਨਾੜ ਚੜਣ ਦੇ ਹਥੇਲੀ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਚੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵੀ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾੜ ਚੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਕੇਲੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |

ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਰਹਾਣਾ ਰੱਖ ਲਵੋ |ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਠੰਡਾਈ ਨਾਲ ਨਾੜ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਕਮਜੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ,ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …