Breaking News

Desi Treatment

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਇਹ 5 ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਸਥ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਦਿੰਦਾ ਹੈ |ਖਾਸਕਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਇੰਨਾਂ ਹੀ …

Read More »